Super nitro razređivač

ПроизводителотChemCo
Пакување:
0.9L
Цената:
242 RSD
Додади го во кошничка

Opis proizvoda

За разредување на нитрати и додатоци за перење кои се користат во боење. Крајно запалива течност и пареа. Штетен ако се проголта. Може да предизвика смрт ако се проголта и стигне до респираторниот тракт. Предизвикува иритација на кожата. Штетен ако се вдише. Се сомнева дека може негативно да влијае на фетусот. Тоа може да предизвика оштетување на органите поради продолжено или повторливо изложување. Токсичен за живиот свет во вода со долготрајни ефекти. Повторената изложеност може да предизвика сушење или пукање на кожата. Да се чува подалеку од дофат на деца. Чувајте ги подалеку од извори на топлина / искри / отворен пламен / топли површини. Забрането пушење. Чувајте го пакувањето цврсто затворено. Не дишете прашина / чад / гас / магла / пареа / спреј. Носете заштитни ракавици / заштитна облека / очила / заштита на лице. Ако се проголта: Веднаш повикајте центар за контрола на отрови или консултирајте се со лекар. Чувајте ги во добро проветрени простории. Оставете го да се излади.

Клучни информации

Рок на траење:24 месеци.
Пакување: 0,9 l