Mediteran NB

ProizvođačChemCo
Nijanse:
Pakovanje:
0.8 kg
Cena:
473 RSD
Dodaj u korpu

Opis proizvoda

Nitro temeljna boja je antikorozivna boja koja se koristi za zaštitu metala kao osnovna boja za Nitro emajle, Nitro efekt lakove i Emajle za drvo i metal. Podloga mora biti dobro odmašćena, očišćena i suva. Pre upotrebe sadržaj dozne dobro izmešati. Nanosi se špricanjem ili četkom, a po potrebi razredjuje Nitro raređivačem proizvodnje Chemco. Nanošenje sledećeg sloja moguće posle 6h.

R10 Zapaljivo
R20/22 Štetan ako se udiše i ako se proguta
S24/25 Sprečiti dodir sa kožom i očima
S29 Ne izlivati u kanalizaciju
S45 U slučaju nezgode ili mučnine odmah potražiti savet lekara

Ključne informacije

Rok upotrebe: Proizvod je upotrebljiv 2 godine od datuma označenog na ambalaži.
Pakovanja: 0.8kg I 20/1
Skladištenje:U originalnoj ambalaži i suvim uslovima (+5-+35˚C)
Izdašnost:Sa 1l može se obojiti 8-10m² u jednom sloju.

Nijanse