Prajmer

Pakovanje:
0.9L
143 RSD
Dodaj u korpu

Opis proizvoda

Prajmer impregnacija za drvo - sredstvo za zaštitu drveta. Prajmer za drvo je proizvod napravljen na bazi metanala, aditiva i fungicidnih insekticidnih sredstava. Primenjuje se za primarnu zaštitu drvenih površina, sprečava pojavu insekta žižka. Proizvod je transparentni rastvor plave boje. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Vremenski razmak između slojeva je minimum 3 sata.

Sastav smese:

  • Sintetičko vezivo na bazi polinivilakrilata ili acetate
  • aktivna komponenta na bazi metanala (organskog porekla)
  • aktivna komponenta neorganskog porekla
  • voda

Tehničko – tehnološke karakteristike:

  • Boja: transparentno plava.
  • Zapreminska masa: (DIN 53479) 1.02 – 1.07 g/cm³
  • Reakcija: (DIN 53785) pH 6-8
  • Napon pare 0.17 KPa
  • Temperatura samozapaljenja: ˃430˚C
  • Rastvorljivost u vodi: beskonačna
  • Osetljivost po mirisu: 1.2mg/m³
  • Sušivost: potpuna u toku 3h
  • Potrošnja: 3-6m²/1L u zavisnosti od drveta

Napomena:

Sredstva zaštite: Obavezna upotreba zaštitne maske i odela.
Ruke – gumene rukavice
Oci – naočari

Ekološka procena:

  • Sintetičko vezivo pripada grupi vodorastvornih i biorazgradivih polimera na bazi vinil acetate i akrilata
  • Ne iritira kožu i oči
  • Oralna toksikacija (LD50)˃2000mg/kg metoda OECD40I
  • Metanal, aktivna komponenta –MDK vazuh radnog prostora 2ppm/3mg/m³ iritira oči i disajne puteve, Oralna toksikacija (LD50) 200-800mg/kg
  • R: 7/8/10/20/22/36/37
  • S: 2/7/15/16/22/28/29/30/37/38/45

Ključne informacije

Rok upotrebe: Neograničen u uslovima skladištenja, čuvati od smrzavanja i pregrevanja u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži.