Razređivač za 3 u 1

ProizvođačChemCo
Pakovanje:
0.5L
0.9L
Cena:
329 RSD - 473 RSD
Dodaj u korpu

Opis proizvoda

Lako zapaljiva tečnost i para.Štetno ako se proguta.Štetno ako se udiše.Izaziva iritaciju kože.Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.Čuvati van domašaja dece.Držati dalje od izvora toplote.

Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice. Ako se proguta:Hitno pozovite centar za kontrolu trovanja ili lekara.

Sadrži:

ksilen, benzin rastvarač (nafta), srednji alifatični.

Upotreba:

Za razređivanje osnovnih i završnih akrilnih lakova, boja 3 U 1,kao i za pranje alata.

Ključne informacije

Rok upotrebe:1 godina.
Pakovanja:0,5l