Opis proizvoda

Sadol sa voskom je lazurni lak izrađen na bazi sintetičkih smola, foto stabilnih pigmenata,aditiva sa fungicidnim i insekticidnim svojstvima i odgovarajućih vrsta voska. Koristi se za spoljašnje i unutrašnje radove, za oplemenjivanje i dekorativnu zaštitu drveta,podložnog atmosferskom uticaju. Sadol sa voskom se proizvodi kao bezbojan i u nijansama. Pre nanošenja se dobro promeša. Razređuje se uljanim razređivačem. Pre upotrebe površinu dobro očistiti i osušiti. Nanosi se četkom, valjkom ili sunđerom. Preporučuje se pre upotrebe Sadola sa voskom u jednom sloju naneti Sadol bez voska u istoj nijansi. Vosak u ovom proizvodu služi za zaštitu drveta od UV zračenja, kao i filter prodora vode u drvo, pa je idealan za sve drvene površine izložene kiši i snegu. Preporučuje se nanošenje u jednom sloju.

Ključne informacije

Pakovanja: 0.75li I 3lit
Izdašnost:0,75 l Sadola sa voskom pokriva 6-8 m² površine po jednom sloju. Razređivati CHEMCO uljanim razređivačem
Sušenje:između 12-24 časa.

Nijanse