Опис на производот

Chemco thermofluid е подготвена за употреба, темно зелена течност, базирана на пропилен гликол. Chemco Thermofluid е висококвалитетен индустриски производ кој обезбедува заштита од смрзнување и е одличен агент за пренос на топлина. Checom Thermofluid е во основа производ базиран на етил етилен гликол. Хемиски термофлуид продолжен ефект до 10 години и како таква нема деградација на етилен гликол. Тој е ефикасен во спречување на корозија на различни видови на метал и алуминиум кој се користи за производство на системи за ладење за растенија.

Chemco thermofluid е идеален за употреба во инсталации на куќи, станови, индустриски постројки и во петрохемиската индустрија.

Chemco Thermofluid е погоден за превентивна употреба против формирање на мраз на патеки, пешачки зони, итн.

Клучни информации

Рок на траење:10 години.
Пакување:5l, 10l, 18l, 20l
Складирање:Ако се чува во оригинално пакување и во суви услови на температура од (+ 5 ° C - + 20 ° C)